Projektując aplikację mobilną każdy designer powinien mieć na uwadze takie szczegóły jak widoczność poszczególnych elementów interfejsu.

Wyróżnia się trzy rodzaje rozwiązań:

Hover state – jest to działanie przyjmowane głównie na desktopie, sporadycznie w rozwiązaniach mobilnych, chwilę np. przy przytrzymaniu elementu palcem. Pokazuje on interaktywność elementu. Informuje użytkownika, że dane miejsce na ekranie jest klikalne i może wywołać określoną akcję. Da się je wykonać zarówno w CSS czy Figmie.

Focus state – jest często utożsamiany z Hover State. Wskazuje on na jeden, określony element interfejsu. Wyraźnie oddziela dany moduł od pozostałych w projekcie, np. podświetla miejsce, w którym obecnie będzie wpisywany tekst. Użytkownik dzięki temu ma pewność, w jakim miejscu strony się znajduje i jaki będzie efekt jego działań.

Disabled state – Elementy wyłączone z użytkowania także powinny być dodatkowo oznaczone, np. wyszarzeniem czy większą przezroczystością. Rozwiązanie to można zastosować np. dla przycisku przesłania formularza przed jego wypełnieniem.

Interaktywność elementów interfejsu generuje akcje w produkcie cyfrowym. Dlatego tak istotnym jest podczas projektowania strony internetowej czy aplikacji zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób użytkownik będzie doświadczał jego użyteczności.